طرح ملی سواد حرکتی با هدف نشاط و سلامتی با منش پهلوانی در مدارس بافق آغاز شد.

به گزارش یزدفردااین طرح در مدرسه شهید تفکری شهرستان بافق با اهدافی از جمله اخلاق دانش آموزان، نشاط و سلامت، جمع‌گرایی، نوع دوستی، قانون پذیری، سخت‌کوشی و منش پهلوانی اجرا شد.

مدیر آموزش و پرورش بافق گفت: حدود ۳۰ درصد از دانش آموزان بافقی مقاطع ابتدایی، این طرح را در آموزشگاه‌های خود اجرا می‌کنند.

وی افزود: تحرک بیشتر دانش آموزان، تمرین نوع دوستی و یادگیری بیشتر از اهداف این سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

قاسم زاده اظهار داشت: این طرح از آغاز سال تحصیلی جاری در مدارس بافق آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.

مدیر آموزش و پرورش بافق گفت: در این شهرستان بیش از ۱۲ هزار دانش آموز در ۶۰ آموزشگاه تحصیل می‌کنند که بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مقطع ابتدایی هستند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا