مراسم‌ جشن شکرانه انار، روستای سرو علیا در شهرستان اردکان با حضوری پرشور در کنار کوچه باغ‌های زیبای این روستا به مدت سه روز برگزار شد.

به گزارش یزدفرداروستائیان سرو علیا در جشن شکرانه انار در کنار محصول انار و فرآورده‌های آن به صنایع دستی و عرضه آن‌ها نیز  توجه کردند.

طالعی بخشدارعقدا و دبیر برگزاری جشن گفت: برگزاری جشن شکرانه انار در روستای سروعلیا گام مهمی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از محصولات کشاورزی و صنایع دستی روستائیان است.

حسینی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردکان نیز ادامه داد: در بخش عقدا قریب بر چهارصد هکتار سطح زیر کشت باغات انار است که روستای سرو علیا هیجده هکتار از آن را به خود اختصاص داده است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا