مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز، جزء یازده شهرستان برتر کشور معرفی شده است.

به گزارش یزدفرداجوادیان زاده گفت: شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز به عنوان ۱۱ شهرستان برتر کشور معرفی شده است.

وی افزود: از مهمترین ملاک‌ها برای انتخاب شهر‌های برتر در شورای فرهنگ عمومی کشور بر چهار محور؛ میزان تحقق مصوبات، پیگری مصوبات، کارایی مصوبات اخذ شده وانطباق مصوبات با موضوعات انتخاب شده بوده است.

جوادیان زاده ادامه داد: تهیه شیوه نامه و دستورالعمل ساماندهی هیات امنای مساجد در سه بخش مجزا؛ شرایط عضویت در هیات امنای مساجد، شرح وظایف اعضای هیات امنای مساجد و نحوه تشکیل جلسات هیات امنای مساجد از مهمترین دلیل انتخاب بوده است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا