بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در شهرستان مروست یک نفر جان باخت.

به گزارش یزدفردا: مدیر مرکز اورژانس شهرستان مهریز گفت: شب گذشته یک دستگاه پراید در جاده توتک به هرابرجان شهرستان مروست واژگون شد.

سید ولی حسینی افزود: متاسفانه راننده به دلیل صدمه زیاد جان خود را از دست داد.

وی گفت: واژگونی خودرو به دلیل ناهمواری و عدم دید رخ داده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا