به گزارش یزدفردا: انجام آزمایش های مربوط به بیماری ایدز تا ۲۰ آذرماه در این مراکز به صورت رایگان و محرمانه انجام می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا