به گزارش یزدفردا: استاندار یزد طی حکمی، سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم را منصوب کرد.

بر این اساس علی اکبریان به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم منصوب شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا