به گزارش یزدفردا: پنچشنبه به دعوت استانداری و اصرار یکی از دوستان به جلسه ای رفتم که از ابتدا با دقیقا دو ساعت تاخیر شروع شد. هویت جلسه دیدار بانوان شهر با معاونت بانوان کشور بود.

اولین سخنران آقایی با ژستی قلدرمابانه، یک دست بر کمر و دستی بر میکروفن که به حق خود قانع نبود. انقدر با همان لحن زورگویانه بیشتر از حقش حرف زد که نوبت خیلی ها غصب شد. بماند که حرفهایی که نوبت بهشان رسید هم چنگی به دل نمی زد.

لازم به یادآوری نیست که دختران ما از نظر تحصیلات دانشگاهی چهارمین میانگین کشوری را دارند و از آن طرف دومین رتبه در بیکاری! زنان سرپرست خانوار و آسیب دیده بدون مشاور و حمایت رها شدند. تنها اقدام برای کارآفرینی بانوان، رواج دستفروشی رسمی زنان یزد از طرف شهرداری است! میانگین سن ازدواج سر به فلک کشیده و مهم ترین علت طلاق تنگنای اقتصادی است. در حاشیه شهر شاهد معضلاتی هستیم که در تاریخ دارالعباده سابقه نداشته و در مرکز شهر هر روز فرهنگ اصیل یزد کمرنگتر می شود.

استاد محترم، قطعا شما هم معتقدید برای مساله ای حل نشده، استفاده از راه حل های قدیمی و نظرات تاریخ گذشته اثری نخواهد داشت. اگر شماهم حرفهای تخیلی، غیر کاربردی و بعضا شعر گونه برخی "نمایندگان مرد و زن جامعه بانوان" را میشنیدید، از آینده ای که بازهم قرار است به دست همین مغزهای کوچک زنگ زده داده شود وحشت می کردید!

امور بانوان و خانواده در یزد ما بسیار عقب تر از شهرهای هم طرازش در کشور است! قطعا خودتان هم متوجه شده اید انقدر بی متولی، بی حساب و کتاب که هیچ گزینه مناسب شناخته شده برای معاونت بانوان نداریم!

استاندار گرامی با این مشکل، علمی و دانشگاهی برخورد کنید! کسی را انتخاب کنید که بتواند علمی، کارشناسانه و ریشه ای، با مشکلات برخورد کند. منظورم استاد دانشگاه بودن نیست! بلکه کسی که جرات روبه رو شدن علمی با مسائل را داشته باشد و بتواند دختران و بانوان جوان را برای حل مشکلات همراه کند، نه اینکه فقط برای گرفتن پست معاونت شما لابی و تلاش کرده است.

جناب فاطمی! خوب میدانید که مجالی برای راههای تکراری و فرصت سوزی نیست! اگر قرار باشد از حکمرانی شما بر این استان، به نیکی یاد شود، باید جوانان در سایه ی جمع های جزیره ای و دائم العمر بسته را به میدان بیاورید. از این نترسید که از گزینه ای شایسته و گمنام حمایت کنید! از این نگران باشید که در پیشگاه الهی این عرصه را بدون تغییری مثبت به فرد دیگری تحویل دهید!

یاحق

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا