به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، محمد دهقان بنادکی به سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان مهریز منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، محمد دهقان بنادکی را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان مهریز منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا