۵۰ نفر از بانوان ورزشکار بافق در سبک جهانی کیک بوکسینگ WKO ثبت عضویت شدند.

به گزارش یزدفردارئیس سازمان جهانی کیک بوکسینگ WKO یزد گفت: اولین احکام بانوان ورزشکار بافق در سبک جهانی کیک بوکسینگ WKO اهدا شد.

فیاض فر ادامه داد: در این دوره ۵۰ نفر حضور داشتند که به همه آن‌ها گواهی‌نامه کمربند زرد از طرف فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران اهدا و عضویت آن‌ها ثبت شد. 

فیاض‌فر گفت: در این مراسم نمایندگان سبک جهانی کیک بوکسینگ در این شهرستان نیز معرفی شدند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا