رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد از تکمیل ساختمان ستادی شبکه بهداشت و درمان مهریز خبر داد.

به گزارش یزدفرداهیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت بررسی وضعیت بهداشت و درمان مهریز به این شهرستان سفر کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در ادامه ضمن بازدید از ساختمان نیمه تمام شبکه بهداشت و درمان مهریز اظهار داشت: ساختمان ستادی شبکه پیشرفت هشتاد درصدی دارد و امیدواریم به همت و همراهی خیران این ساختمان تکمیل و به بهره برداری برسد.

خطیبی با اشاره به پوشش واکسیناسیون در مهریز تصریح کرد: بیش از هشتاد و هشت درصد مردم مهریز دوز اول واکسن و هفتادو هفت دوز دوم سیزده درصد دوز سوم واکسن دریافت کردند.

خطیبی ادامه داد: هم اکنون تمامی افراد بالای هیجده سال که سه ماه از تزریق دز دوم آن‌ها گذشته، بدون در نظر گرفتن نوع واکسن برای دریافت دوز سوم واکسن به مراکز تجمیعی مراجعه نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به ویژه ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در اجتماعات تاکید کرد.

خطیبی و هیأت همراه از حوزه ستادی شبکه بهداشت ودرمان و مرکز شانزده ساعته این شهر بازدید داشتند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا