به گزارش یزدفردا: استاندار یزدطی حکمی، سرپرست فرمانداری شهرستان اردکان را منصوب کرد.

بر این اساس کمال حلوایی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اردکان منصوب شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا