به گزارش یزدفردا: استاندار یزدطی حکمی، سرپرست فرمانداری شهرستان تفت را منصوب کرد.

بر این اساس محمد دهشیری به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تفت منصوب شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا