به گزارش یزدفردا: در حالی که یکسال از آغاز پروژه ساخت مدرسه شهید سلیمانی در بافق می گذرد، خبرهای رسیده به "بافق فردا" از عدم پیگیری مجدانه مسؤلین ذی ربط برای به سرانجام رسیدن آن حکایت دارد.

این خبر می افزاید یکی از شرکت‌های غیریزدی که قرارداد میلیاردی در شرکت سنگ آهن مرکزی دارد متولی ساخت این مدرسه در بافق بوده که به بهانه های مختلف از انجام این اقدام مهم و ضروری برای بافق طفره می رود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا