سرپرست فرمانداری میبد: فرایند کشتار تا توزیع مرغ در این شهرستان را به دقت رصد می‌کنیم.

به گزارش یزدفرداسید جمال سجادی پور در گشت مشترک کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار میبد گفت: در این بازدید، فرآیند کشتار تا توزیع مرغ را رصد کرده تا ببینیم آیا کشتارگاه‌ها مرغ را بر اساس نهاده‌های دریافتی، در قالب سامانه ستکا توزیع می‌کنند یا خیر؟

وی وضعیت توزیع مرغ در میبد را نسبتا خوب توصیف کرد و افزود: امیدواریم با رصد کشتار مرغ از مرحله کشتارگاه تا مرحله توزیع بتوانیم قیمت‌ها را بر اساس قیمت‌های مصوب رصد کنیم.

سرپرست فرمانداری میبد تأکید کرد که روند بازدید سرزده از کشتارگاه‌ها و مراکز توزیع برای نظارت بیشتر بر بازار مرغ ادامه خواهد یافت.

محمد نوروزی رئیس تعزیرات حکومتی میبد هم اظهار داشت که در این بازدید از نحوه کشتار تا بسته بندی و توزیع مرغ مورد رصد قرار گرفت و خوشبختانه تخلفی مشاهده نشد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا