کوهنوردان استان یزد به قله اومک، بلندترین قله ابرکوه صعود کردند.

به گزارش یزدفردارئیس هیئت کوهنوردی شهرستان ابرکوه گفت: یک تیم نود نفره از سراسر استان توانستند درفرصت یک روزبه قله اومک ابرکوه که بزرگترین قله این شهرستان است صعود کنند.

صالحی افزود: این گروه صبح از ساعت هشت کار خود را آغاز وساعت چهارده به بالای این کوه صعود کردند.

وی گفت: این تیم استانی با پیمودن هیجده کیلومتر طول مسیر رفت وبرگشت به مدت دوازده ساعت توانستند مسیر دوهزاروپانصد وده متری را پشت سر بگذارند وبه این قله برسند.

افلاطونیان رئیس هیئت کوهنوردی استان یزد افزود: این سومین صعود مشترک سراسری استان یزد بود که با استقبال خوبی روبه رو شد وحتی از شهرستان‌های شمال استان فارس همورزشکارانی شرکت داشتند که این خود باعث دلگرمی برای کار بیشتر دراستان می‌باشد.

در نهایت این کار با کیفیت خوب وبدون هیچ گونه مشکلی به پایان رسید وکوهنوردان ساعت بیست شب به پایین کوه رسیدند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا