به گزارش یزدفردا: صبح امروز تعدادی از کارگران شرکت چادرملو جهت اجرای حکم بازگشت به کار خود در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند.

گفته می شود براساس رای شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان شرکت چادرملو مکلف به بازگشت به کار این کارگران است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا