سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز: شناسایی ویروس جهش یافته کرونا امیکرون در مهریز تایید شده است.

به گزارش یزدفردا: پورمازار افزود: تاکنون سه مورد امیکرون در مهریز شناسایی و تایید شده است و افراد سنین بین ۳۰ تا ۵۰ ساله هستند.

وی گفت: عادی انگاری مردم ما را بیشتر دچار آسیب می‌کند و با توجه به سرایت پذیری بالای سویه جدید، ضرورت دارد دستورالعمل‌های بهداشتی را بیشتر و جدی‌تر از قبل رعایت کنیم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز تاکید کرد: مردم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن توجه ویژه داشته باشند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا