سازمان امنیت غذایی جمهوری آذربایجان اعلام کرد در فلفل وارداتی از ایران به جمهوری آذربایجان ویروس مشاهده شده است.

به گزارش یزدفردا: در فلفل‌های وارداتی از ایران ویروس قهوه‌ای چروکیدگی مشاهده شده است و بر اساس قانون «تجارب بین المللی» با رعایت الزامات قرنطینه‌ای گیاهی باید معدوم شود.

۱۴ تن فلفل از دو شرکت «آموتراد» و «تیس سوت» معدوم شده است، اما ۱۱ تن از محصول وارداتی شرکت «پالن آس» علی رغم التزام به رعایت قوانین به بازار عرضه شده است که پرونده به مراجع ارجاع شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا