رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد: بخش مراقبت‌های ویژه تکمیل شده و در صورت بدحال شدن بیمار دیگر باید به سایر مراکز درمانی ارجاع یابد.

به گزارش یزدفردادکتر محمد‌های فرحزادی گفت: هم اکنون هفت بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت ویژه بستری بوده که به علت وخیم بودن حالشان نیاز به خدمات درمانی دقیق تری دارند.

وی با اشاره به بستری ۱۴ مبتلا اعم از کودک و جوان و بزرگسال افزود: ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه تکمیل است و امیدواریم بیمار بدحال دیگری نداشته باشیم چرا که در صورت مراجعه باید به مراکز درمانی دیگر ارجاع دهیم.

رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) با بیان اینکه افراد واکسینه شده در صورت ابتلا به صورت سرپایی درمان شده و در صورت بستری هم حالشان وخیم نشده است، تصریح کرد: ۸۰ درصد از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه اصلا واکسن دریافت نکرده و ۲۰ درصد هم سه دوز را به صورت کامل انجام نداده اند.

فرحزادی ادامه داد: برخی از شهروندان چنان به اهمیت واکسن پی برده که به صورت مرتب پیگیر زمان آغاز تزریق دوز چهارم واکسن هستند. این در شرایطی است که برخی افراد همچنان نسبت به دریافت واکسن تردید دارند که به آنان توصیه می‌کنیم حتما برای واکسیناسیون به مراکز تجمیعی مراجعه کنند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا