به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، سید محمد باقی زاده به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بافق منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، سید محمد باقی زاده را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بافق منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا