در اوایل بهارطبس از گرمترینهای دیروز کشور بود 
طبس هفتمین شهر گرم کشور همچنان منتظر تدبیر مسئولان کشوری و استانی در روزهای سخت تابستان است .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا