به گزارش خبرنگار یزد فردا / طبس :ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی حلوان - رباط خان تمدید شد .
 بر اساس اعلام وزارت نیرو ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیزمینی در محدوده مطالعاتی حلوان - رباط خان به مدت ۵ سال دیگر تا تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۵ تمدید شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا