قاسمیان خبرنگار یزد فردا "طبس"

خبری خوش برای طبسی ها 

استخر سر پوشیده طبس بعد از چند سال  بازگشایی شد.

با رعایت پرتکل های بهداشتی و بطور محدود. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا