به گزارش خبرنگار یزد فردا/طبس قاسمیان 

بدنیا آمدن نوزاد چینی در بیمارستان مصطفی خمینی طبس که برای اولین بار در این ساختمان اتفاق افتاد .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا