سردرگمی در بهداشت و درمان خراسان جنوبی! سرپرست جدید بهداشت و درمان طبس نیامده؛ رفت!

 به گزارش خبرنگار یزد فردا/طبس عباس زمانی سرپرست شبکه و درمان طبس شد. در پی دستور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت مبنی بر اینکه در مشاغل مدیریتی مرتبط فارغ التحصیلان علوم پزشکی به کار گرفته شوند و احکام مغایر عکس شود محمد شجاعی سرپرست فعلی شبکه بهداشت و درمان طبس که قبلاً در قسمت اداری بیمارستان سید مصطفی خمینی  طبس مشغول به خدمت بود. جای خود را به عباس زمانی می دهد لازم به ذکر است عباس زمانی پرستار و سوپروایزر می باشد که تا چندی پیش نیز رئیس بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس نیز بود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا