افتخاری برای صنعت و کشاورزی طبس، سبزی خشک پودینه درکشور آلمان

به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":افتخاری برای صنعت و کشاورزی  طبس، درکشور آلمان و استقبال مردم از این نوع سبزی خشک به نام  پودینه.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا