یزدفردا: استاندار یزد: شهروندانی که از آبگرفتگی اخیر آسیب دیده اند با ارسال مشخصات خود به سامانه ۳۰۰۰۷۲۲۷۱۶۶۱ برای تعیین خسارت اقدام کنند.

به گزارش یزدفردا: فاطمی گفت: متوسط بارش در یزد ۴۷ و چهاردهم بود که بارش ۲۸ و چهاردهم در مدت ۵۵ دقیقه اتفاق افتاد یعنی حدود ۶۰ درصد از بارش‌های سالانه در مدت ۵۵ دقیقه اتفاق افتاد.

وی افزود: بارش‌هایی که درمدت هر صد سال یکبار رخ می‌دهد و موجب می‌شود حجم بالایی از مخازن، بند‌ها، سیل بند‌ها پرشود و باید ازقبل برای این نوع بارش‌ها فکر شود. استاندار گفت: امروز در نشستی مقرر شد دادستان به همراه تیم کارشناسی ارزیابی دقیق داشته باشند ومتخلفان شناسایی شوند، اقدامات اساسی برای مقابله با چنین اتفاقاتی پیش بینی شود و برای اولین بار دراستان یزد گروه ارزیاب تشکیل و درمدت ۷۲ ساعت ارزیابی انجام دهند و در کمتر از یک هفته خسارات مردم پرداخت شود.

فاطمی ادامه داد: ده تیم ارزیاب کار ارزیابی خسارات را انجام می‌دهندو با تامین منابع مالی، مردم می‌توانند با ارسال مشخصات خود به سامانه ۳۰۰۰۷۲۲۷۱۶۶۱ برای تعیین خسارت اقدام کنند.

وی، ضمن تشکر از دستگاه‌های خدمات رسان مانند شهرداری ومدیریت بحران گفت: اکنون، چون احتمال بارش هنوز بود تمام سیل بند‌ها تجهیزشده اند، ۲۰۰ نفر گروه جهادی مشغول تخلیه آب منازل مردم هستند و پذیرایی ازافرادی که منازل آن‌ها آسیب دیده در حال انجام و اتاق مدیریت بحران هم فعال است تا مشکل حل شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا