یزدفردا: محققان دانشگاه هاروارد دریافتند مصرف قهوه با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع دو مرتبط است.

به گزارش یزدفردا: محققان با مطالعه مروری سیستماتیک بر روی ۲۸ پژوهش کوهورت آینده نگر نقش قهوه را بر خطر دیابت نوع دو مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند در مقایسه با افرادی که قهوه مصرف نمی‌کردند، خطر دیابت برای مصرف کنندگان یک فنجان، دو فنجان، سه فنجان، چهار فنجان، پنج فنجان و شش فنجان در روز به ترتیب ۰.۸۵، ۰.۷۹، ۰.۷۵، ۰.۷۵، ۰.۷۱، ۰.۶۷ گزارش شد.

این درصد‌ها اینطور نشان می‌دهد که هرچه مصرف قهوه در روز افزایش یابد، از آن سو خطر دیابت نوع دو به مراتب کاهش می‌یابد.

یافته‌های به دست آمده در مورد قهوه کافئین دار و بدون کافئین تفاوتی نداشت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا