یزدفردا: رییس پلیس راه محور یزد - کرمان: توجه نکردن به جلو، خستگی وخواب آلودگی راننده علت این حادثه بوده است.

به گزارش یزدفردا: سرهنگ آقابابایی گفت: ساعت ۱۴ امروز یک دستگاه تریلر کمپرسی ایویکو در کیلومتر ۱۲ فهرج یزد در اثر برخورد به پل دچار واژگونی شد که در این حادثه  راننده در دم جان باخت.

وی افزود: توجه نکردن به جلو، خستگی و خواب آلودگی علت این حادثه بوده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا