به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، عرفان کریم بیگی به سمت بخشدار مرکزی میبد منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، عرفان کریم بیگی را به سمت بخشدار مرکزی میبد منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا