به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، علی محمد دهقانی فیروز آبادی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، علی محمد دهقانی فیروز آبادی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا