یزدفردا: روزانه به طور چرخشی ده نانوایی در میبد نان صلواتی به دست مردم می‌دهند.

به گزارش یزدفرداآیین پخت نان صلواتی در طول سال و ماه‌های رجب و شعبان جاری است و در ماه مبارک رمضان به اوج خود می‌رسد و پنج شنبه‌ها به صورت مداوم ادامه دارد.

دراین آیین بانیانی با نیت خیرات هزینه نان را درنانوایی‌های محلات برعهده می‌گیرند و نانوایی‌ها، تنور‌ها را برای نان‌های صلواتی داغ و نان باکیفیت را به صورت صلواتی به مشتریان عرضه می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف میبد گفت: شهرستان میبد ۱۴۷ نانوایی دارد که روزانه به طور چرخشی ده تا از این نانوایی‌ها نان صلواتی را به دست مشتری می‌دهند.

فلاح با بیان اینکه نان صلواتی برای قشر خاصی نیست و همه مراجعه کنندگان به نانوایی‌ها از این خیرات بهره مند می‌شوند افزود: شلوغی نانوایی‌ها به معنی رایگان بودن نان نیست؛ بلکه مردم حتی از شهرستان‌های مجاور هم برای تبرک از نان صلواتی به نانوایی‌ها مراجعه می‌کنند.

وی اظهارداشت: ما درشهرستان میبد خیرات و نذورات و وقفیات زیادی مثل پخت آش، توزیع نقل و نان صلواتی داریم که درطول سال و ماه‌های رجب، شعبان و رمضان و پنج شنبه‌ها انجام می‌دهیم.

رئیس اتاق اصناف میبد گفت: امیدواریم این سنت دیرین که از اجدادمان به ما رسیده است را بتوانیم نسل به نسل ادامه دهیم و این خیرات ونذورات را از دست ندهیم.

فلاح افزود: درماه مبارک امسال ۱۵۰ هزار قرص نان صلواتی به ارزش ۱۹۵ میلیون تومان درنانوایی‌های سطح محلات شهرستان میبد پخت و به مشتریان عرضه شد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا