محسن اختياری

گراني، تورم و دغدغه هاي معيشتي از مهمترين مسائل مبتلابه امروز جامعه ماست و بدون شك رفع اين مشكلات اساسي نيازمند حل مشكلات زيربنايي اقتصادي كشور است كه بيش از هر موضوع ديگري در سال هاي اخير در جامعه  مطرح بوده.

با يك نگاه مختصر به انتخاب شعارهاي سال در تمامي سال هاي اخير كه همگي رنگ و بوي اقتصادي داشته اين مهم به وضوح خودنمايي مي كند.

مسلما در شرايطي كه حتي كارشناسان اقتصادي نيز رونق اقتصادي در جامعه را نيازمند نود درصد سرمايه گذاري خارجي مي دانند ما هر چقدر هم به ظرفيت هاي داخلي اتكا كنيم با محدود كردن خود در چهارديواري بسته خود و حتي همسايگان ضعيف خود ، بهيچوجه از پس رفع مشكلات برنخواهيم آمد آنچنانكه هيچ كشور ديگري در دنيا  حتي بزرگترين قدرت هاي اقتصادي جهان هم چنين توانايي را ندارند.

برخي از مسئولين حتي در رده هاي بالاي كشور بحث ظرفيت هاي تجاري با كشور هاي همسايه را مطرح مي كنند. حال سوالي كه بايد پرسيد اينستكه چند كشور شاخ شكسته مثل عراق و افغانستان و سوريه و لبنان كه كل تبادلات تجاريشان به اندازه برخي شركت هاي عظيم تجاري در كشورهاي پيشرفته دنيا نيست آنهم در شرايطي كه بسياري از آنها خودشان نيازمند كمك هاي ما هستند چند درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند كه ما مي خواهيم اقتصاد كشور پهناور خود را با تكيه بر روابط اقتصادي با آن ها شكوفا كنيم؟!

اما مبحث ريشه اي و سرنوشت ساز برقرار رابطه با دنيا چه در زمينه هاي سياسي چه فرهنگي و بويژه اقتصادي از مهمترين موضوعاتي بوده كه در تمامي سال هاي پس از انقلاب هميشه موافقان و مخالفان خاص خودش را داشته است . هستند افرادي كه با استدلال هاي به دور از منطقي كه بيشتر ريشه در كينه توزي هاي تاريخي داشته و عمدتا از سر شكم سيري و نداشتن درك واقعي از مشكلات معيشتي و گرفتاري هاي جدي و بي حد و حساب اقشار ضعيف جامعه است تمامي منافع ملي و رفاه و آسايش  اين ملت بزرگ را فداي افكار و ذهنيت هاي شعاري و به دور از منطقي مي كنند كه هيچ عقل سليمي در دنياي متمدن امروزآنرا نمي پذيرد.

در روزگاري كه دنيا تجربه تلخ جنگ هاي جهاني را پشت سر گذاشته كه در آن تمامي قدرت هاي دنيا درگير جنگ بوده اند ، ده ها ميليون انسان كشته شده و بسياري كشورها همچون آلمان با بيست و پنج ميليون قرباني كلا با خاك يكسان شدند؛ ولي تمامي اين كشورها پس از پايان جنگ با مذاكره و معاهده و گفتگو دست به دست هم دادند تا دنيا را از نو بسازند و همگي آنان در شرايط كنوني در جهت تامين منافع ملي و رفاه و آسايش ملت هايشان و در سايه حفظ احترام و اقتدار متقابل در تمامي زمينه ها با هم رابطه دارند و همكاري مي كنند.

در شرايطي كه بر اثر انفجار دو بمب اتمي توسط آمريكا در شهرهاي هيروشيما و ناگازاكي ژاپن فقط در عرض چند دقيقه بيش از كل شهداي ما در جنگ تحميلي هشت ساله كشته شدند ولي در حال حاضر منافع ملي شان اقتضا مي كند كه بزرگترين شركاي تجاري باشند و حتي در بزرگترين پروژه هاي  علمي و فضايي  بين المللي همكاري مي كنند.

حتي بزرگترين رقباي سياسي و نظامي و تجاري جهان همچون آمريكا ، چين و روسيه با تجربه دهها سال جنگ سرد در شديدترين شرايط درگيري و تنش هاي موجود و عليرغم مشكلات ريشه اي و خصومت هاي ديرينه ولي زماني كه پاي منافع ملي شان درميان باشد در بالاترين سطح حتي روساي جمهور با هم ديدار و مذاكره مي كنند.

خلاصه مطلب اينكه حتي با استناد به تجربه هاي فردي ، اجتماعي و حتي جهاني كليد اصلي حل مشكلات بنيادي اقتصادي برقرار رابطه با كل دنيا در سايه حفظ عزت ، حرمت و اقتدار ملي است و تازماني كه روابط مان را با دنيا خوب نكنيم نه با تكيه بر ظرفيت هاي محدود داخلي و نه با اميد به روابط تجاري با كشورهاي ضعيف و پرتنش همسايه و نه با هيچ روش شعاري و غيرعملي ديگري و نه حتي با عوض شدن دولت ها نخواهيم توانست مشكلات بنيادي اقتصادي و دغدغه هاي معيشت و زندگي روزمره اين مردم شريف را كه بيش از چهار دهه دندان به جگر گذاشته و با آن دست به گريبان بوده ايم حل كنيم.

به اميد فرداهايي بهتر براي ايران سرافراز

محسن اختياری

                                                                                                                      

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا