یزدفردا: دختر وزنه‌بردار ایران در حرکت یک ضرب مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۲ مدال نقره گرفت.

به گزارش یزدفردا: در مسابقات قهرمانی وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در یونان، یکتا جمالی در دسته ۸۷ کیلوگرم دختران روی تخته رفت و  مدال نقره را در حرکت یک ضرب کسب کرد. 

او توانست با رکورد ۱۰۰ کیلوگرم  اولین مدال نقره وزنه برداری زنان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان کسب کند.  

جمالی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱ مدال برنز یک ضرب را گرفته بود که اکنون توانست رنگ مدال خود را ارتقا دهد.

جمالی وزنه های ۹۴، ۹۸ و ۱۰۰ کیلوگرم را بالای سر برد. 

مدال آوران حرکت یک ضرب: 

۱- جبارووا از ازبکستان با رکورد ۱۰۹ کیلوگرم 

۲- یکتا جمالی از ایران با رکورد ۱۰۰ کیلوگرم ( زودتر از وزنه بردار آمریکا وزنه را زد). 

۳- آماندا روبلیس از آمریکا با رکورد ۱۰۰ کیلوگرم 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا