یزدفردا: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: آمریکایی با تکرار سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان می خواهند از پرداخت هزینه خروج یکجانبه و اشتباه خود از برنامه اقدام مشترک فرار کنند.

به گزارش یزدفردا: محمدصالح جوکار ضمن انتقاد از اجرای سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان از سوی ایالات متحده، گفت: مقامات کاخ سفید به خوبی می دانند رویه اعمال تهدید و زور علیه ایران شکست خورده و بارها به این موضوع اعتراف کرده اند.

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مهم در حالیست که خوی استکباری سیاستمداران آمریکایی اجازه نمی دهد دست از این اقدام ضدایرانی بردارند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی نمی خواهند هزینه خروج یکجانبه و اشتباه خود از برنامه اقدام مشترک را بپردازند، ادامه داد: در این میان می خواهند با تکرار رویه گذشته زمینه امتیازگیری بیشتر از جمهوری اسلامی در مذاکرات وین را فراهم کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به عنوان مثال همواره آمریکایی ها در روند مذاکرات برجامی موضوعاتی را مطرح می کنند تا موازنه گفتگوها تغییر کند؛ بر همین اساس در روند مذاکرات اخیر نیز بارها درخواست گفتگوهای مستقیم دادند تا مذاکره کنندگان ایرانی تحت فشار قرار بگیرند.

جوکار گفت: متاسفانه سیاستمداران آمریکایی حسن نیت ندارند و نمی توان به آنها اعتماد کرد؛ در واقع علی رغم اینکه بارها بر اهمیت گفتگو با ایران تاکید کرده اند اما چندی پیش کنگره مصوبات ضدایرانی را اتخاذ کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقامات آمریکایی باید بدانند منطق ایران در مذاکرات دارای چارچوب است لذا اعمال فشار حداکثری نمی تواند موجب تغییر آن شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا