باز هم  حادثه در جاده مرگ
به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":متاسفانه بازهم حادثه در محور طبس یزد و باز هم تریلی
برخورد رخ به رخ دو دستگاه تریلی در کیلومتر ۸۰محور طبس یزد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا