یزدفردا: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در سفر یک روزه خود به شهرستان اردکان در نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان حضور پیدا کرد.

به گزارش یزدفردا به نقل از روابط عمومی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، احسان عابدی در سفری یک روزه به شهرستان اردکان در نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان حضور پیدا کرد.

نخستین شورای فرهنگ عمومی اردکان با محوریت و موضوع ساماندهی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان اردکان بود که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در این نشست گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه اجرای برنامه های زنده موسیقی و صدور مجوزها اداره کل به شیوه نامه ها و آیین نامه های که در این زمینه وجود دارد عمل می کند.

وی افزود: ازوظایف اداره کل که بحث هدایت و نظارت و حمایت را بر عهده دارد که ضمن اجرای برنامه های هدایتی و حمایتی، نقش نظارتی را فعال تر از گذشته دنبال خواهیم کرد.

این نشست با حضور امام جمعه شهرستان اردکان، فرماندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.

در ادامه این سفر یک روزه نیز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از کتابخانه فاضل شهرستان نیز بازدید کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا