به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:کامیون کشنده ولووشب گذشته بعلت سرعت ۱۲۰کیلومتر در محور طبس یزد و فاقد گواهینامه توسط گشت پلیس راه طبس یزد توقیف و راننده به مرجع قضایی معرفی گردید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا