به گزارش شهروند خبرنگار یزد فردا از آنچه که ضعف مدیریت میخواند : عدم مدیریت در راه آهن  شرق  تاخیر، عدم بهداشت و تهویه و وقفه های پی در پی  در قطار کرمان- مشهد

کاش مسئولین طبس بفکر مردم باشند و قطار محلی را راه ندازی کنند

ساعت ۲بامداد تا ۱۳:۳۰تاخیر در ایستگاه طبس و این چنین بلاتکلیف در ایستگاه تربت حیدریه 


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا