یزدفردا: رئیس اداره محیط زیست مهریز: یکی از عمده مشکلات محیط بانان عدم حمایت قانونی در امور اجرایی در تعقیب جرم و... می‌باشد.

به گزارش یزدفردا: رئیس اداره محیط زیست مهریز در نشستی با محیط بانان و همیاران محیط زیست مهریز گفت: یکی از مهمترین مشکلات محیط بانان عدم حمایت قانونی درامور اجرایی درتعقیب جرم می‌باشد که خوشبختانه بحث بکارگیری سلاح درصحن علنی مجلس درحال پیگیری می‌باشد.

خواجه افزود: محیط بانان وظیفه سنگینی را به عهده دارند که بی توجهی به نیاز‌های آنان می‌تواند عواقبی را متوجه منابع طبیعی کند.

وی ادامه داد: حمایت از محیط بانان به خاطر وظیفه سنگینی که بر دوش دارند بسیار جدی است،مهم‌ترین اقدام برای بهبود شرایط این شغل رسیدگی به معیشت و دغدغه مالی این عزیزان است و باید افزایش مزایای شغلی آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.

خواجه در ادامه اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست مهریز طی یک سال گذشته نسبت به دستگیری ۲۰ شکارچی متخلف و کشف ۳ قبضه سلاح قاچاق وتعداد ۴ قبضه سلاح باجواز اقدام کرده است.

تامین آب حیات وحش و تامین علوفه آن‌ها و شناسایی تخریب‌ها و تصرفات اراضی ملی و ارجاع به مقامات فضایی از دیگر فعالیت هاییست که رئیس محیط زیست مهریز به ان اشاره کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا