یک طبسی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد
طی حکمی از سوی حاتمی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی دکتر اکبر گران بعنوان سرپرست محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا