به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس"

شهادت فرزند طبس مهندس جواد غلامی طبسی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران در حین انجام ماموریت توسط افراد سودجو به ضرب گلوله مورد سوء قصد قرار گرفته و جان خویش را در راه حفاظت از انفال از دست دادند مهندس جواد غلامی طبسی برای اجرای حکم قضایی رفع تصرف روستای میریژگان چناران در بخش رادگان رفته بود که پس از اجرای حکم مورد حمله متصرف غیر قانونی قرار گرفت. فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران با شلیک گلوله مستقیم به قلبش به دست متخلف در دم جان باخت نیروی انتظامی بلافاصله ضارب را دستگیر کرد و به مراجع قضایی تحویل داد.

خبرنگار یزد فردا  به خانواده محترم شهید مهندس جواد غلامی طبسی تسلیت عرض میکند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا