یزدفردا: رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد، از شناسایی سالن جشن متخلف در یزد خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سرهنگ زارع گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از فعالیت غیرمجاز یک سالن جشن در شهر یزد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران در یک اقدام برنامه ریزی شده پس از اخذ مجوز قضائی از این سالن بازدید کرده و این سالن پلمب شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد با بیان اینکه در این زمینه پرونده تشکیل و عاملان اصلی این موضوع به مراجع قضائی معرفی شدند.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا