واگذاری و صدور مجوز کارگاه بلوک زنی در حریم قنات در دولت قبل, مورد اعتراض ما اهالی دو روستای بوئی آباد و پرک شهرستان بهاباد قرار دارد.

به ویژه اینکه این اقدام بدون هماهنگی و جلب رضایت شوراهای و نمایندگان قنات و مراتع دو روستای مذکور انجام شده است.

اهالی و شورای دو روستا مراتب اعتراض خود را به مسؤلین شهرستان اعلام کرده اند و از مسؤلین محترم استان از جمله استاندار پرتلاش نیز خواستاریم که در این فقره نیز مدافع حقوق مردم روستاهای مذکور باشند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا