به گزارش خبرنگار یزد فردا" طبس":دستگیری سارق منازل و اماکن دولتی در شهرستان طبس  این سارق حرفه ای با ۷فقره سرقت از منازل و اماکن دولتی در طبس دستگیر شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا