گزارش اورژانس هوایی
ماموریت: واژگونی سمند (انتقال 3 مصدوم)
تاریخ: 1401/05/13
زمان: 12:32
مبداء: کیلومتر 25 محور یزد - خرانق
مقصد: بیمارستان شهید صدوقی یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا