به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:غرق شدن جوان ۱۸ساله اهل کاشمر  در ازمیغان قسمت پرآب روستای ازمیغان در خانیک معروف به تخت عروس چند سالیست علی رغم تذکرات مبنی بر شنا نکردن در آین محل قربانی میگیرد جان خود را از دست داد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا