به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور توسعه فضای سبز و زیباسازی منظر شهری، عملیات طراحی و احداث فضای سبز بوستان محله ای کوچه شهید طبائی واقع در بلوار شیخ کلینی امامشهر شامل خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح، ساخت مخزن و اجرای شبکه آبیاری و درختکاری در مساحتی بالغ بر یک هزار و 150 متر مربع اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، به منظور توسعه فضای سبز و زیباسازی منظر شهری، عملیات طراحی و احداث فضای سبز بوستان محله ای کوچه شهید طبائی واقع در بلوار شیخ کلینی امامشهر شامل خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح، ساخت مخزن و اجرای شبکه آبیاری و درختکاری در مساحتی بالغ بر یک هزار و 150 متر مربع اجرا گردید.

منصوری زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اشاره به عملیات عمرانی صورت گرفته توسط شهرداری منطقه یک در بوستان محله ای شهید طبائی شامل محوطه سازی، ساخت مخزن  و تامین روشنایی عنوان کرد: پس از آماده سازی زیرساخت های لازم توسط شهرداری منطقه، عملیات طراحی و احداث فضای سبز این بوستان در دستور کار سازمان قرار گرفت که از جمله اقدامات سازمان شامل خاکبرداری از سطح باغچه ها با حجم 440 متر مکعب و خاکریزی و تسطیح با خاک زراعی مناسب جهت کاشت با حجم 370 متر مکعب، لوله گذاری به طول 100 متر، تجهیز موتورخانه و درختکاری می باشد.

وی در ادامه افزود: به منظور احداث فضای سبز بوستان محله ای مذکور از 90 اصله درخت از انواع گونه های مثمر شامل نارنج، زیتون، انار و خرما و گونه های غیر مثمر شامل زیتون تلخ، سرو خمره ای، پالم و نیز گل رز نسترن استفاده گردید و در راستای صرفه جویی در مصرف آب نیز با اجرای لوله گذاری و ساخت مخزن، از آب خام جهت آبیاری فضای سبز احداث شده استفاده می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا