اخبار رسیده به یزدفردا حکایت دارد، شهرام تقدم مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد به استان مرکزی منتقل و اقبال معاون سابق رئیس ثبت کشور به عنوان مدیرکل جدید یزد معرفی خواهد شد.

امیدواریم مدیرکل جدید رسانه ها را نامحرم نداند و با نمایندگان افکار عمومی بیش از این تعامل کند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا