یزدفردا: رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: از امروز جلسات بررسی ابعاد فوت مهسا امینی در کمیسیون کلید خورد و با جمع آوری و بررسی گزارشات دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته گزارش نهایی ابعاد این حادثه به صحن مجلس ارائه شود.

به گزارش یزدفردا: محمد صالح جوکار بیان کرد: از آنجا که رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ماموریت داد تا با فوریت ابعاد حادثه فوت مهسا امینی بررسی شود، امروز اولین جلسه کمیسیون پیرامون این موضوع برگزار شد. در این جلسه گزارشاتی از سوی  نیروی انتظامی و پزشکی قانونی به مجلس ارائه شد.

وی در ادامه اظهار کرد: اما هنوز جمع بندی نهایی در این خصوص صورت نگرفته است و قرار شد تا فردا گزارش نهایی از سوی دستگاه اخذ شده و جمع بندی نهایی صورت گیرد. طبق پیش بینی ها گزارش نهایی ابعاد این حادثه تا پایان این هفته آمده و به صحن مجلس ارائه خواهد شد. فعلا برای قضاوت زود است. باید تحقیقات و بررسی ها به صورت کامل صورت گیرد و قطعا در گزارش نهایی ابعاد این حادثه با شفافیت به مردم ارائه خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا